Spoorzone

Het stationsgebied van Deventer is een belangrijk knooppunt in de stad en de regio. Dagelijks stappen ruim 18.000 mensen in en uit de trein op het Deventer station. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren met dertig procent gaat stijgen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dit gebied klaar te maken voor de toekomst. De aansluiting moet beter, er komt een derde perron en de fietsenstalling wordt aangepast.
Thumbnail Thumbnail Thumbnail

Meer fietsparkeerplaatsen

Deventer speelt in op de groei van trein- en busreizigers de komende jaren. Deze ontwikkeling maakt aanpassingen rond het trein- en busstation Deventer noodzakelijk. ProRail, NS en gemeente streven ernaar het busstation uit te breiden en meer stallingplekken voor fietsen te realiseren.

Derde perron

In 2008 is het ambitieniveau vastgesteld voor de ontwikkeling van de stationsomgeving en besloten tot verdere uitwerking van dit project. Fietsvriendelijke bereikbaarheid van het station, de leefbaarheid en sociale veiligheid zijn speerpunten in de planontwikkeling. Daarbij is het gratis stallen van de fiets een belangrijk streven. Bovendien moet er meer ruimte komen voor de bussen. De gemeente onderzoekt of het ook mogelijk is de Stationsstraat af te sluiten voor autoverkeer. Daarnaast richten de veranderingen zich op het wijzigen van looproutes in en om het station, de realisatie van het derde perron en de ontwikkeling van commerciƫle functies nabij de ingang van het station.

Fietsvriendelijk

De prognose van de NS is, dat in 2020 3.850 stallingen voor fietsen nodig zijn. Inclusief de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen binnen Deventer zal dit oplopen naar 4.250 stallingplekken in 2020. Op dit moment zijn er 2500 stallingplekken. Bovenstaande ontwikkeling sluit aan bij het programma Ruimte voor de Fiets van het Rijk, waarin de stallingen op stations verbeterd  moeten worden om het aantrekkelijk te maken voor reizigers met de fiets naar het station te gaan.

Boegbeeldproject

De stationsomgeving in Deventer is van strategische belang voor de gemeente Deventer, de provincie Overijssel en de Stedendriehoek. De provincie Overijssel heeft dit project als boegbeeldproject aangemerkt. Daarmee wordt prioriteit gegeven aan de inzet van middelen van gemeente en provincie. De provincie maakt daarmee deel uit van de projectorganisatie evenals NS en ProRail.

Provincie Overijssel

Met een stationsomgeving wordt letterlijk het station en haar omgeving bedoeld. Het gaat niet alleen om het gebouw en de spoorlijnen, maar ook om fietsenstallingen, bushaltes en parkeergelegenheden. Het is belangrijk dat mensen prettig kunnen verblijven bij en rondom een station qua gebruik, veiligheid en uitstraling. En voor bedrijven en instellingen moet het aantrekkelijk zijn om zich daar te vestigen. Daarom investeert provincie Overijssel in haar stationsomgevingen.

Meer informatie vindt u op de website Spoorzone