Ontwikkelplan Sluiskwartier

Het ontwikkelplan voor het Sluiskwartier is klaar. De bebouwing langs de IJssel blijft deels behouden en wordt deels vernieuwd. Ook komt hier de toerit naar de Brinkgarage. Achter de bebouwing komt een stedelijk erf met parkeergelegenheid en een groengebied.

De gemeenteraad heeft het ontwikkelplan Sluiskwartier vastgesteld. In het ontwikkelplan wordt voorgesteld om karakteristieke bebouwing op te knappen en andere gebouwen te slopen voor nieuwbouw. Naast de Panoramaflat komt de toegangsweg tot de Brinkgarage. Hiermee wordt de toegang tot de Brinkgarage ruimer en beter. De huidige, krappe ingang die op een lastige manier ontsluit op de Sluisstraat, komt daarmee te vervallen.

Download het ontwikkelplan Sluiskwartier (pdf, 28,4 MB)

Sluiskwartier combineert historie met nieuwbouw

Bij de vernieuwing wordt vooral ingezet op woon-werkhuizen, woningen en appartementen voor diverse doelgroepen. De rijke historie van het Sluiskwartier, als onderdeel van de vroeg industriële stad, vormt een inspiratiebron voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. Het cultuurhistorisch verhaal moet er weer zichtbaar worden.

Vervolg

Met deze vastgestelde kaders volgt het bestemmingsplan en bepaalt de gemeente hoe de kavels in het gebied worden verkocht.

Meer informatie

Lees het ontwikkelplan Sluiskwartier (pdf, 28,4 MB). Wilt u meer informatie over het Sluiskwartier? Stuur dan een bericht naar Ingrid Bomhof.