Ontwikkelplan Sluiskwartier

Het afgelopen jaar hebben bewoners, bedrijven, stichtingen en binnenstadspartijen meegedacht en gepraat over de mogelijke toekomstscenario’s voor het Sluiskwartier.

Behoud&Nieuwbouw Sluiskwartier

Voor de zomervakantie van 2017 heeft de gemeenteraad gekozen voor het scenario Behoud&Nieuwbouw voor de verdere ontwikkeling van het Sluiskwartier.
Dit scenario bewaart de cultuurhistorisch waardevolle panden in dit gebied, gecombineerd met nieuwbouw. Het scenario Behoud&Nieuwbouw heeft ook de voorkeur van veel mensen.
Daarnaast heeft de gemeenteraad gekozen voor het permanent behoud van de Brinkgarage.

Hoe nu verder?

De komende periode gaat het scenario Behoud&Nieuwbouw verder uitgewerkt worden in een Ontwikkelplan. Vragen als ‘welke type woningen?’ of ‘zijn er mogelijkheden om een bedrijf te starten in dit gebied?’ komen hierin aan de orde. Ook de ontwikkelstrategie (planning, fasering in deelgebieden) komt aan bod in het Ontwikkelplan.

Dit Ontwikkelplan vormt de basis voor de daadwerkelijke vernieuwing van het Sluiskwartier tot een bruisende nieuwe woon- en werkomgeving aan de rand van de Deventer binnenstad en IJssel.

Scenario Behoud&Nieuwbouw

In het boekwerk Scenario’s Sluiskwartier Deventer (pdf, 7,7 MB) vindt u de informatie over het scenario Behoud&Nieuwbouw.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Sluiskwartier of wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen Sluiskwartier, stuur dan een bericht naar Ingrid Bomhof.