Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwikkelplan Sluiskwartier

Het ontwikkelplan voor het Sluiskwartier is klaar. De bebouwing langs de IJssel blijft deels behouden en wordt deels vernieuwd. Ook komt hier de toerit naar de Brinkgarage. Achter de bebouwing komt een stedelijk erf met parkeergelegenheid en een groengebied.

Het college stelt de gemeenteraad in het ontwikkelplan voor om karakteristieke bebouwing op te knappen en andere gebouwen te slopen voor nieuwbouw. Ook wordt voorgesteld om naast de Panoramaflat de toegang tot de Brinkgarage te maken die ruimer en beter vindbaar is dan de huidige. De huidige, krappe ingang die op een lastige manier ontsluit op de Sluisstraat, komt daarmee te vervallen.

Download het ontwikkelplan Sluiskwartier (pdf, 28,4 MB)

Sluiskwartier combineert historie met nieuwbouw

Bij de vernieuwing wordt vooral ingezet op woon-werkhuizen, woningen en appartementen voor diverse doelgroepen. De rijke historie van het Sluiskwartier, als onderdeel van de vroeg industriële stad, vormt een inspiratiebron voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. Het cultuurhistorisch verhaal moet er weer zichtbaar worden.

Vervolg

In 2017 koos de gemeenteraad voor het scenario "Behoud en Nieuwbouw" voor het Sluiskwartier. Dat is nu verder uitgewerkt in het ontwikkelplan. Als de raad akkoord is met deze kaders voor de ontwikkeling, volgt het bestemmingsplan en bepaalt de gemeente hoe de kavels in het gebied worden verkocht.

Meer informatie

Lees het ontwikkelplan Sluiskwartier (pdf, 28,4 MB). Wilt u meer informatie over het Sluiskwartier? Stuur dan een bericht naar Ingrid Bomhof.