Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontwikkelplan Sluiskwartier

Voor de ontwikkeling van het Sluiskwartier heeft de gemeenteraad in 2017 het scenario behoud en nieuwbouw vastgesteld. De afgelopen periode is dit scenario verder uitgewerkt.

Uitwerking scenario Behoud & Nieuwbouw Sluiskwartier

Het scenario Behoud & Nieuwbouw gaat uit van behoud bestaande panden en deels nieuwbouw. Dit scenario is verder uitgewerkt naar een concept ontwikkelplan. In het concept ontwikkelplan is beschreven hoe het gebied kan veranderen in een aantrekkelijk stedelijk woon- en werkgebied. Hierbij is ook gekeken naar de toegang voor de Brinkgarage.

Uitgangspunten ontwikkeling Sluiskwartier

Met de integrale ontwikkeling van het Sluiskwartier wil de gemeente Deventer het gebied tot een onderscheidend stedelijk woon- en werkgebied transformeren, gebruik makend van de strategische ligging aan de rand van de binnenstad, de IJssel en de buitengracht. De rijke historie van het Sluiskwartier, als onderdeel van de vroeg industriële stad, vormt een inspiratiebron voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. Het cultuurhistorisch verhaal moet er weer zichtbaar worden.

Informatieavond Sluiskwartier

Op 27 februari 2020 is het aangepaste concept ontwikkelplan gepresenteerd aan omwonenden en belangenpartijen. Na het Sluiskwartiercafé van 1 juli 2019 is het concept ontwikkelplan op een aantal punten aangepast.  Projectmanager Thijs van Heusden en Hanneke Rinkel van Sacon hebben deze aanpassingen toegelicht. Bekijk de presentatie van 27 februari (pdf, 12,5 MB).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Sluiskwartier, stuur dan een bericht naar Ingrid Bomhof.