Ontwikkelplan Sluiskwartier

Voor de ontwikkeling van het Sluiskwartier heeft de gemeenteraad in 2017 het scenario behoud en nieuwbouw vastgesteld. De afgelopen periode is dit scenario verder uitgewerkt.

Uitwerking scenario Behoud & Nieuwbouw Sluiskwartier

Het scenario Behoud & Nieuwbouw gaat uit van behoud bestaande panden en deels nieuwbouw. Dit scenario is verder uitgewerkt naar een concept ontwikkelplan. In het concept ontwikkelplan is beschreven hoe het gebied kan veranderen in een aantrekkelijk stedelijk woon- en werkgebied. Hierbij is ook gekeken naar de toegang voor de Brinkgarage.

Uitgangspunten ontwikkeling Sluiskwartier

Met de integrale ontwikkeling van het Sluiskwartier wil de gemeente Deventer het gebied tot een onderscheidend stedelijk woon- en werkgebied transformeren, gebruik makend van de strategische ligging aan de rand van de binnenstad, de IJssel en de buitengracht. De rijke historie van het Sluiskwartier, als onderdeel van de vroeg industriële stad, vormt een inspiratiebron voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. Het cultuurhistorisch verhaal moet er weer zichtbaar worden.

Sluiskwartiercafé

Tijdens het Sluiskwartiercafé van 1 juli 2019 is het concept ontwikkelplan gepresenteerd aan omwonenden en belangenpartijen. Na de zomer spreekt de gemeente met enkele marktpartijen en geïnteresseerden die de afgelopen periode hebben aangegeven ideeën te hebben voor het Sluiskwartier.

Uw reactie

U kunt tot 1 augustus 2019 reageren op het concept ontwikkelplan Sluiskwartier.

Uw reactie kunt u mailen naar Ingrid Bomhof.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Sluiskwartier, stuur dan een bericht naar Ingrid Bomhof.