Mimik

Op 3 september 2020 openen de deuren van Mimik voor het publiek. Het nieuwe pand brengt het beste van Filmhuis De Keizer en Theater Bouwkunde bij elkaar, op een bijzondere plek aan de IJssel.

De nieuwbouw biedt veel meer mogelijkheden voor film en theater. Er zijn meer filmzalen met meer stoelen. In de toneelzaal is meer ruimte voor het publiek, maar ook achter de schermen zijn er veel meer mogelijkheden voor theatermakers en technici dan op de oude locatie.

De eerste filmvoorstellingen zijn op 3 september, het theater volgt een dag later. Kaarten bestellen kan via mimik.nl.

Terugblik

De bouw van Mimik was een bijzonder project op een prachtige, maar ook complexe plek. De historie van deze plek maakte de locatie een uitdaging voor de bouwers en vroeg veel van omwonenden. Vanaf de start kende het project problemen, wat ervoor zorgde dat de kosten flink opliepen en de bouw vertraagde. In juli 2017 leidde dit tot het vertrek van verantwoordelijk wethouder Robin Hartogh Heys. Sindsdien was wethouder Frits Rorink verantwoordelijk voor de nieuwbouw.

Besluitvorming

Het college van B&W stelde begin 2014 het ontwerp vast, inclusief een begroting van ruim € 10 miljoen. Direct na de sloop van het oude gebouw bleek dat de fundering om aanpassingen vroeg. Dit zorgde voor meerkosten van € 1,5 miljoen en vertraging in het bouwproces.

In juni 2017 werd duidelijk dat de post onvoorzien tijdens de bouw onvoldoende was. Er werd opnieuw geld gevraagd aan de gemeenteraad, namelijk een bedrag van € 828.000. In februari 2018 stemde de raad in met een aanvullende investering van € 1.226.000 voor onvoorziene kosten, onder meer veroorzaakt door bouwtijdvertraging. In 2019 werd opnieuw om een extra investering gevraagd van € 4 miljoen.