Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Mimik

Het nieuwe pand Mimik brengt het beste van Filmhuis De Keizer en Theater Bouwkunde bij elkaar. De organisaties komen samen aan de IJssel.
Visualisatie De Viking

De nieuwbouw biedt veel meer mogelijkheden voor film en theater. Er komen meer filmzalen, met meer stoelen en meer films. In de toneelzaal komt meer ruimte voor het publiek, maar ook achter de schermen nemen de mogelijkheden toe voor theatermakers en de technici. Dit alles in combinatie met horeca op een prachtige plek aan de IJssel.

Bijzonder bouwproject

De bouw van Mimik is een bijzonder project op een prachtige, maar ook complexe plek. Er is weinig ruimte, het is archeologisch waardevol gebied en het is een drukbezochte plek in de stad. De historie van deze plek maakt de locatie een uitdaging voor de bouwers. De bouw vraagt ook veel van omwonenden. Bijvoorbeeld door de bouwketen die een aantal buren het uitzicht op de IJssel ontneemt.

Terugblik

De start van de bouw kende veel problemen. Dit zorgde ervoor dat de kosten flink opliepen en het project vertraagde. In juli 2017 leidde dit tot het vertrek van verantwoordelijk wethouder Robin Hartogh Heys. Sindsdien is wethouder Frits Rorink verantwoordelijk voor de nieuwbouw.

Besluitvorming

Het college van B&W heeft begin 2014 het ontwerp vastgesteld van het nieuwe pand, inclusief een begroting. Deze bedroeg destijds ruim € 10 miljoen. Direct na de sloop van de oude gymzalen, bleek dat de fundering om aanpassingen vroeg. Dit zorgde voor meerkosten van € 1,5 miljoen en vertraging in het bouwproces.

In juni 2017 werd duidelijk dat de post onvoorzien tijdens de bouw onvoldoende was. Er werd opnieuw geld gevraagd aan de gemeenteraad, namelijk een bedrag van € 828.000. In februari 2018 stemde de raad in met een aanvullende investering van € 1.226.000 voor onvoorziene kosten, onder meer veroorzaakt door bouwtijdvertraging. Onlangs is weer een extra investering gevraagd aan de raad van 4 miljoen euro. Het college stelt de raad voor om extra budget beschikbaar te stellen en het gebouw af te bouwen, maar legt ook alternatieve scenario’s voor. Hierover neemt de raad naar verwachting op 24 april 2019 een besluit.

Nieuwe projectstructuur

Wethouder Frits Rorink is sinds juli 2017 bestuurlijk verantwoordelijk voor de bouw van de Viking. Hij voerde enkele veranderingen door in de projectstructuur. Vóór die tijd was de wethouder cultuur zowel verantwoordelijk voor het bouwproject de Viking als voor de exploitatiesubsidie aan de stichting Mimik, die straks het pand huurt. In de nieuwe situatie is er voor gekozen om de bestuurlijke verantwoordelijkheid uit elkaar te trekken. Deze bestuurlijke verantwoordelijkheid is nu gescheiden.

Rol stuurgroep

Wethouder Frits Rorink richt zich op de bestuurlijke aansturing van het bouwproject. Hij is verantwoordelijk voor de bouw van Mimik. Wethouder Carlo Verhaar is wethouder Cultuur en verantwoordelijk voor de exploitatiesubsidie aan de Stichting de Viking en de aanloopkosten van de organisatie.

Ook de rol van de stuurgroep is gewijzigd. Het aantal deelnemers is verkleind en het mandaat is duidelijker vastgelegd. De stuurgroep bespreekt op hoofdlijnen de doelstellingen, budgetten en voortgang, en heeft een doorslaggevende stem als er beslissingen genomen moeten worden.

Bouw nu echt van de grond

Inmiddels zijn de contouren van Mimik op de bouwplaats goed zichtbaar. De gehele vloer van Viking Film & Theater ligt er in. De vloerplaten, die bestaan uit staal en beton, zijn op maat gemaakt in Duitsland en per boot naar Nederland vervoerd. De bijzondere constructie zorgt er voor dat het gewicht van de vloerplaten gelijkmatig wordt verdeeld. De staalbouw vordert gestaag en daarmee is het skelet van Mimik al grotendeels zichtbaar. Met de staalbouw is het skelet van Mimik al grotendeels zichtbaar. In het ontwerp zijn al duidelijk de rode trappen naar de verdiepingen te zien.

Ontwerp luchtinstallaties

Gedurende de bouw werd duidelijk dat de luchtbehandelingsinstallatie en -kanalen niet passen binnen het gebouw. Inmiddels ligt er een voorstel, waarbij deze installatie en de kanalen op het dak komen. Voor deze oplossing heeft de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer een vergunning aangevraagd, die de gemeente eind 2018 heeft verleend.