Archeologie Grote Kerkhof

Menselijke skeletten, een kindergrafje en huisjes tegen de kerk. Dat hebben archeologen opgegraven uit de bodem van het Grote Kerkhof. De vondsten dateren uit de late middeleeuwen (1300-1500) en nieuwe tijd (1500-1800).

Het archeologisch onderzoek is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van het Grote Kerkhof. Met het archeologisch vooronderzoek wordt gekeken op welke diepte de eerste skeletresten en grondsporen zich bevinden en waar eventueel sprake is van bestaande verstoringen. Daardoor is het mogelijk de plannen zo uit te werken dat zo min mogelijk archeologische resten verstoord worden.

Tegenover het stadhuis werden grondsporen van een klein kistje gevonden van 60 centimeter lang en 20 centimeter breed. Van het hout resteren alleen nog sporen in het zand, maar op de hoeken van de kist zijn de nagels nog te herkennen. Bij het lichaampje van het pasgeboren kind zijn resten van een sieraad gevonden. Vooralsnog wordt dit grafje gedateerd na de middeleeuwen. Mogelijk werd het grafje kort voor het buiten gebruik raken van deze hoek van het kerkhof in de 17e eeuw gedolven.