Deventer verder met ontwikkeling Lebuinuspleinen

De Lebuinuspleinen (Grote Kerkhof, Nieuwe Markt, Stromarkt en tussenliggend gebied) worden de komende jaren opnieuw ingericht. Het Grote Kerkhof en de Stromarkt worden in 2021 aangepakt. De Nieuwe Markt volgt in een volgende fase.
Overzicht Lebuinuspleinen
Overzicht Lebuinuspleinen Artist impression Grote Kerkhof Nieuwe Markt Overzicht Grote Kerkhof Overzicht Nieuwe Markt Overzicht Stromarkt

Voorlopig Ontwerp bekijken

De architect heeft een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt op basis van het schetsontwerp. Bekijk het Voorlopig Ontwerp hier (pdf, 18,4 MB).

U kunt het Voorlopig Ontwerp ook in het echt bekijken. Het ontwerp hangt in de loop van week 46 in groot formaat op een raam van de bibliotheek aan de Stromarkt. Het ontwerp is te bezichtigen vanaf de straatkant.

Heeft u nog vragen? Of wilt u nog een reactie geven? Dit kan per e-mail naar het projectteam: lebuinuspleinen@deventer.nl.

Klimaatbewuste Lebuinuspleinen

Het klimaat verandert wereldwijd en dat is in Deventer dus niet anders. Het ontwerp en de herinrichting van de Lebuinuspleinen houden rekening met de klimaatverandering. Dat is nodig en kan ook gewoon binnen de historische context van de plek.

Lees meer over dit onderwerp.

Korte terugblik

Afgelopen maart is het schetsontwerp gepresenteerd aan de stad. Het ontwerp werd met veel enthousiasme ontvangen. De architect heeft vervolgens met een aantal belanghebbenden, in kleiner gezelschap, doorgepraat over diverse onderdelen in het plan. Op basis van deze sessies is het schetsontwerp verder uitgewerkt. Het schetsontwerp is in mei vastgesteld door het college en begin juli vastgesteld door de gemeenteraad.

Vervolg

Als het Voorlopig Ontwerp klaar is, wordt het plan uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp (DO). Het DO wordt dan begin 2021 opnieuw aangeboden aan de gemeenteraad. Daarna volgt de aanbestedingsprocedure voor een aannemer. Volgens planning start die procedure begin 2021. De eerste schop kan volgens planning september 2021 de grond in.

Grote Kerkhof én Stromarkt

Volgens de huidige planning kan in september 2021 de schop de grond in voor het Grote Kerkhof én de Stromarkt. We hebben namelijk goed nieuws: de provincie Overijssel draagt 1 miljoen euro bij aan project Lebuinuspleinen. Met deze bijdrage van de provincie is het nu mogelijk om naast het Grote Kerkhof óók de Stromarkt eind volgend jaar opnieuw in te richten. De Nieuwe Markt volgt in een volgende fase.

Ontwerp

Het gebied rondom de Lebuinuskerk wordt voorzien van bestrating met bak- en natuursteen. Dit versterkt de historische uitstraling. Het Grote Kerkhof krijgt voor een groot deel halfverharding. Terrassen worden beter gesitueerd en er komt een waterspiegel op het Grote Kerkhof, om in te spelen of om aan te mijmeren. De pleinen en historische panden sluiten beter op elkaar aan. Stoepjes voor oude panden worden in ere hersteld. Geveltuintjes en extra boompartijen geven de pleinen en het tussenliggend gebied de juiste sfeer.

Wethouder Carlo Verhaar: “De Lebuinuspleinen zullen anders aanvoelen dan bijvoorbeeld de Brink. Hier kom je om even te ontspannen, te spelen met de kinderen of kleinkinderen of om gewoon lekker rond te slenteren. De architect gebruikt terecht de woorden ‘gemoedelijk’ en ‘grandeur’. Het prachtige ontwerp is het resultaat van een goede samenwerking tussen veel betrokken stadsgenoten, de architect en wij als gemeente.”

Bekijk voor gedetailleerde afbeeldingen de panelen van het Voorlopig Ontwerp (VO) (pdf, 18,4 MB).

Participatie

In onderstaande video (3 minuten en 44 seconden) is te zien hoe het participatieproces is verlopen. Van de eerste ideeën tot het schetsontwerp van de architect.

Naar een YouTube filmpje

Jaarprogramma

Om het Grote Kerkhof in aanloop naar de herinrichting levendig te houden, is budget vrijgemaakt voor een divers jaarprogramma op het plein. De gigantische zandbak op het Grote Kerkhof afgelopen zomer was de eerste grote activiteit vanuit het project Lebuinuspleinen.  Vanwege de coronamaatregelen zijn nieuwe activiteiten voorlopig uitgesteld.

Globale planning

  • Vaststellen schetsontwerp door gemeenteraad, juli 2020;
  • Uitwerken VO en DO, juli tot eind 2020;
  • Vaststellen DO door gemeenteraad, begin 2021
  • Aanbestedingsprocedure aannemer, begin 2021;
  • Start werkzaamheden Grote Kerkhof en Stromarkt, september 2021.

Archeologie Grote Kerkhof

Menselijke skeletten, een kindergrafje en huisjes tegen de kerk. Dat hebben archeologen opgegraven uit de bodem van het Grote Kerkhof. De vondsten dateren uit de late middeleeuwen (1300-1500) en nieuwe tijd (1500-1800).

Lees meer over dit onderwerp.

Meer informatie

Lees het 'Lebuinus Pleinenboek' (pdf, 2 MB) en het opgestelde programma van eisen.

In dit filmpje vertelt wethouder Carlo Verhaar bij RTV Oost wat er gaat gebeuren op de Lebuinuspleinen en de tussenliggende straten.

Bekijk het YouTube filmpje Beleef het Grote Kerkhof (1 minuut en 32 seconden).

Naar een YouTube filmpje

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Pleinboek 1.666,3 KB
Bouwstenen Grote Kerkhof 1.163,1 KB
Plaat Grote Kerkhof 758,3 KB
Lebuinus Pleinenboek 2.374,4 KB
Panelen Schetsontwerp 36.475,4 KB
Panelen Voorlopig Ontwerp 18.356,7 KB