Vernieuwing Lebuinuspleinen start na de zomer

Na een zorgvuldig ontwerpproces in samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden, heeft het college nu het definitief ontwerp goedgekeurd. Na de zomer 2021 wordt gestart met de vernieuwing van het Grote Kerkhof en de Stromarkt.
Overzicht Lebuinuspleinen
Overzicht Lebuinuspleinen Artist impression Grote Kerkhof Nieuwe Markt Overzicht Grote Kerkhof Overzicht Nieuwe Markt Overzicht Stromarkt

Wethouder Carlo Verhaar: "De herinrichting van het Grote Kerkhof en de Stromarkt gaat na de zomer van start en dat is fantastisch. Het is een prachtig ontwerp en het maakt van dit deel van de binnenstad een gebied waar je graag wilt verblijven. Daar gaan bewoners, bezoekers en ondernemers van genieten en profijt van hebben."

Bekijk het definitief ontwerp (jpg, 12 MB).

Samenwerking

Omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen denken vanaf het begin mee. Dat is ook gebeurd in de laatste fase, waarin alle details moesten worden uitgewerkt. Denk daarbij aan het plaatsen en verplaatsen van ondergrondse afvalcontainers, bomen en groen, en de plekken voor fietsparkeren.

Aanbesteding

Het werk wordt voor de zomer aanbesteed en de werkzaamheden kunnen dan na de zomer starten, naar verwachting medio september 2021. De overlast tijdens het terrassenseizoen wordt zoveel mogelijk beperkt. In 2022 worden eerst het Grote Kerkhof en daarna de Stromarkt opgeleverd.

Vervolg

Dankzij de bijdrage van de provincie kunnen nu 2 pleinen worden aangepakt. Ook is er voldoende voorbereidingsbudget voor de Nieuwe Markt en de tussenliggende straten (Hofstraat en Graven). Voor de realisatie van die plannen is nog een aanvullend budget nodig van circa 2 miljoen euro.

Klimaatbewuste Lebuinuspleinen

Het klimaat verandert wereldwijd en dat is in Deventer dus niet anders. Het ontwerp en de herinrichting van de Lebuinuspleinen houden rekening met de klimaatverandering. Dat is nodig en kan ook gewoon binnen de historische context van de plek.

Korte terugblik

Afgelopen maart is het schetsontwerp gepresenteerd aan de stad. Het ontwerp werd met veel enthousiasme ontvangen. De architect heeft vervolgens met een aantal belanghebbenden, in kleiner gezelschap, doorgepraat over diverse onderdelen in het plan. Op basis van deze sessies is het schetsontwerp verder uitgewerkt. Het schetsontwerp is in mei vastgesteld door het college en begin juli 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

Ontwerp

Het gebied rondom de Lebuinuskerk wordt voorzien van bestrating met bak- en natuursteen. Dit versterkt de historische uitstraling. Het Grote Kerkhof krijgt voor een groot deel halfverharding. Terrassen worden beter gesitueerd en er komt een waterspiegel op het Grote Kerkhof, om in te spelen of om aan te mijmeren. De pleinen en historische panden sluiten beter op elkaar aan. Stoepjes voor oude panden worden in ere hersteld. Geveltuintjes en extra boompartijen geven de pleinen en het tussenliggend gebied de juiste sfeer.

Wethouder Carlo Verhaar: "De Lebuinuspleinen zullen anders aanvoelen dan bijvoorbeeld de Brink. Hier kom je om even te ontspannen, te spelen met de kinderen of kleinkinderen of om gewoon lekker rond te slenteren. De architect gebruikt terecht de woorden ‘gemoedelijk’ en ‘grandeur’. Het prachtige ontwerp is het resultaat van een goede samenwerking tussen veel betrokken stadsgenoten, de architect en wij als gemeente."

Bekijk het definitief ontwerp (jpg, 12 MB). Gedetailleerde afbeeldingen ziet u op de panelen van het voorlopig ontwerp (pdf, 18,4 MB).

Lichtplan

De uitwerking van het lichtplan (pdf, 160 KB) is vergevorderd. Een grote wens in het lichtplan is om, naast de gebruikelijke functionele verlichting, ook de gevels van een groot aantal panden aan het Grote Kerkhof in het licht te zetten.

Op 14 juni 2021 zijn alle pandeigenaren uitgenodigd voor een presentatie van de landschapsarchitect. De architect heeft toegelicht, hoe verlichting in het gehele ontwerp past.

De lichtarchitect van Studio DL heeft vervolgens een toelichting gegeven over alle lichtaspecten in het projectgebied. Alle pandeigenaren zijn benaderd om persoonlijk te horen wat het voor hun pand betekent. Ook worden enkele monumenten/bijzondere elementen in de omgeving in het licht gezet.

Hieronder ziet u een impressie van het lichtplan.

 Compilatie en impressie lichtplan Lebuinuspleinen

Participatie

In onderstaande video (3 minuten en 44 seconden) is te zien hoe het participatieproces is verlopen. Van de 1e ideeën tot het schetsontwerp van de architect.

Naar een YouTube filmpje

Jaarprogramma

Om het Grote Kerkhof in aanloop naar de herinrichting levendig te houden, is budget vrijgemaakt voor een divers jaarprogramma op het plein. De gigantische zandbak op het Grote Kerkhof afgelopen zomer was de 1e grote activiteit vanuit het project Lebuinuspleinen. Vanwege de coronamaatregelen zijn nieuwe activiteiten voorlopig uitgesteld.

Archeologie Grote Kerkhof

Menselijke skeletten, een kindergrafje en huisjes tegen de kerk. Dat hebben archeologen opgegraven uit de bodem van het Grote Kerkhof. De vondsten dateren uit de late middeleeuwen (1300-1500) en nieuwe tijd (1500-1800).

Meer informatie

Lees het Lebuinus Pleinenboek (pdf, 2 MB) en het opgestelde programma van eisen.

In dit filmpje vertelt wethouder Carlo Verhaar bij RTV Oost wat er gaat gebeuren op de Lebuinuspleinen en de tussenliggende straten.

Bekijk het YouTube filmpje Beleef het Grote Kerkhof (1 minuut en 32 seconden).

Naar een YouTube filmpje

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Pleinboek 1.666,3 KB
Bouwstenen Grote Kerkhof 1.163,1 KB
Plaat Grote Kerkhof 758,3 KB
Lebuinus Pleinenboek 2.374,4 KB
Panelen Schetsontwerp 36.475,4 KB