Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Deventer verder met ontwikkeling Lebuinuspleinen

De Lebuinuspleinen (Grote Kerkhof, Nieuwe Markt, Stromarkt en tussenliggend gebied) worden de komende jaren opnieuw ingericht. Er ligt nu één schetsontwerp voor dit hele gebied. Het Grote Kerkhof is volgend jaar als eerste aan de beurt. Het ontwerp is 2 maart gepresenteerd aan de stad. Het ontwerp kon tijdens de drukbezochte avond op veel enthousiasme rekenen. Het college vraagt nu de gemeenteraad om ook akkoord te gaan.
Overzicht Lebuinuspleinen

Wethouder Carlo Verhaar: “De Lebuinuspleinen zullen anders aanvoelen dan bijvoorbeeld de Brink. Hier kom je om even te ontspannen, te spelen met de kinderen of kleinkinderen of om gewoon lekker rond te slenteren. De architect gebruikt terecht de woorden ‘gemoedelijk’ en ‘grandeur’. Het prachtige ontwerp is het resultaat van een goede samenwerking tussen veel betrokken stadsgenoten, de architect en wij als gemeente.”

Ontwerp

Het gebied rondom de Lebuinuskerk wordt voorzien van bestrating met bak- en natuursteen. Dit versterkt de historische uitstraling. Het Grote Kerkhof krijgt voor een groot deel halfverharding. Terrassen worden beter gesitueerd en er komt een waterspiegel op het Grote Kerkhof, om in te spelen of om aan te mijmeren. De pleinen en historische panden sluiten beter op elkaar aan. Stoepjes voor oude panden worden in ere hersteld. Geveltuintjes en extra boompartijen geven de pleinen en het tussenliggend gebied de juiste sfeer.

Bekijk voor gedetailleerde afbeeldingen de panelen van het schetsontwerp (pdf, 36,5 MB).

In onderstaande video (3 minuten en 44 seconden) is te zien hoe het participatieproces is verlopen. Van de eerste ideeën tot het schetsontwerp van de architect.

Naar een YouTube filmpje

Archeologie Grote Kerkhof

Menselijke skeletten, een kindergrafje en huisjes tegen de kerk. Dat hebben archeologen opgegraven uit de bodem van het Grote Kerkhof. De vondsten dateren uit de late middeleeuwen (1300-1500) en nieuwe tijd (1500-1800).

Het archeologisch onderzoek is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van het Grote Kerkhof. Met het archeologisch vooronderzoek wordt gekeken op welke diepte de eerste skeletresten en grondsporen zich bevinden en waar eventueel sprake is van bestaande verstoringen. Daardoor is het mogelijk de plannen zo uit te werken dat zo min mogelijk archeologische resten verstoord worden.

Tegenover het stadhuis werden grondsporen van een klein kistje gevonden van 60 centimeter lang en 20 centimeter breed. Van het hout resteren alleen nog sporen in het zand, maar op de hoeken van de kist zijn de nagels nog te herkennen. Bij het lichaampje van het pasgeboren kind zijn resten van een sieraad gevonden. Vooralsnog wordt dit grafje gedateerd na de middeleeuwen. Mogelijk werd het grafje kort voor het buiten gebruik raken van deze hoek van het kerkhof in de 17e eeuw gedolven.

Jaarprogramma

Om het Grote Kerkhof in aanloop naar de herinrichting levendig te maken en te houden, is budget vrijgemaakt voor een divers jaarprogramma op het plein. Vanwege het coronavirus kunnen we vanzelfsprekend geen activiteiten organiseren. Wanneer we dit wél weer kunnen oppakken is afhankelijk van de landelijke coronarichtlijnen.

Planning

In juni gaat het ontwerp ter vaststelling naar de gemeenteraad. Daarna kan het ontwerp verder worden uitgewerkt en het bestek worden gemaakt. Dan volgt de aanbesteding. Volgens de huidige planning, kan na het evenementenseizoen van 2021 de schop in de grond.

 

  • Besluitvorming raad, juni 2020;
  • Uitwerken en bestek, juli tot eind 2020;
  • Aanbestedingsprocedure aannemer, begin 2021;
  • Start werkzaamheden Grote Kerkhof, september 2021.

 

Gefaseerd

De aanleg van de pleinen wordt gefaseerd uitgevoerd. Het Grote Kerkhof is als eerste aan de beurt. Voor dit plein is het benodigde budget al beschikbaar. De Stromarkt, Nieuwe Markt en tussenliggende straten worden in de volgende fase aangepakt. Voor deze fase moet nog budget worden vrijgemaakt.

Lees het 'Lebuinus Pleinenboek' (pdf 2 MB) en het opgestelde programma van eisen.

In dit filmpje vertelt wethouder Carlo Verhaar bij RTV Oost wat er gaat gebeuren op de Lebuinuspleinen en de tussenliggende straten.

Bekijk het YouTube filmpje Beleef het Grote Kerkhof (1 minuut en 32 seconden).

Naar een YouTube filmpje

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Pleinboek 1.666,3 KB
Bouwstenen Grote Kerkhof 1.163,1 KB
Plaat Grote Kerkhof 758,3 KB
Lebuinus Pleinenboek 2.374,4 KB
Panelen Schetsontwerp 36.475,4 KB