Film & Theater De Viking

Cultuur draagt sterk bij aan de levendigheid en het woon- en werkklimaat van Deventer. Herhuisvesting van Filmhuis De Keizer en Theater Bouwkunde bieden onze stad mooie kansen om cultureel verder te groeien. Besloten is een nieuw gezamenlijk onderkomen te ontwikkelen, met de Viking als locatie. De gemeente heeft de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer gevraagd deze ontwikkeling op zich te nemen.

Stand van zaken

Inmiddels is het ontwerp voor Film & Theater de Viking afgerond en zijn de vergunningen, zonder bezwaren, verleend.

Hoe verder?

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om de bestaande panden te slopen. Vervolgens zal er archeologisch onderzoek worden gedaan en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Na deze werkzaamheden kan de aannemer daadwerkelijk aan de slag met de bouw van Film & Theater de Viking.

Website

Bekijk ook de website Viking Film & Theater.