Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Proces

"Deventer binnen bereik" is gebaseerd op gesprekken met zo’n veertig verschillende Deventer organisaties, binnenstadsbewoners en deskundigen, onder meer van rijk en provincie.
Deventer binnen bereik - beslisdocument bereikbaarheid - november 2010
Thumbnail

Uit het bereikbaarheidsconclaaf zijn 9 kwesties naar voren gekomen met betrekking tot bereikbaarheid en parkeren. Dit zijn:

  1. de hoofdwegenstructuur van Deventer
  2. de Welle
  3. de Wilhelminabrug
  4. het NS-station & stadscampus
  5. het parkeren
  6. de fietser
  7. de voetganger
  8. het openbaar vervoer
  9. flankerend beleid.

Download hieronder de documenten met de verschillende maatregelen voor de negen kwesties die voortkwamen uit het bereikbaarheidsconclaaf.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.