Deventer binnen bereik

Over verkeer en parkeren bestaan veel plannen en ideeën. Tot nu toe werd echter geen besluit genomen over een samenhangende oplossing voor de optimalisatie van de bereikbaarheid. In het ambitiedocument "Deventer: een bericht aan de stad" is daarom de aanbeveling opgenomen een zogenoemd bereikbaarheidsconclaaf te organiseren. De uitkomst van dit conclaaf is het beslisdocument "Deventer binnen bereik". Het beslisdocument is opgesteld door adviseurs Fons Asselbergs en Jan Brouwer. Het college en de raad nemen de adviezen over.

Kern van de adviezen uit beslisdocument Deventer binnen bereik zijn:

  • doorgaand verkeer gaat over de A1
  • bezoekers kunnen de auto aan de rand van het centrum parkeren
  • fietsers kunnen hun fiets in bewaakte stallingen kwijt
  • wandelen door de stad is aantrekkelijker door minder autoverkeer
  • een nieuwe buslijn verbindt de parkeergarages met elkaar en de binnenstad

Download onder documenten het totaaloverzicht met de verschillende maatregelen voor de negen kwesties die voortkwamen uit het bereikbaarheidsconclaaf.

Vooruitzichten

Het college en de raad nemen de adviezen uit dit beslisdocument over. De uitvoering van de verkeers- en parkeerplannen gaat in fases verlopen. Waar mogelijk worden de maatregelen parallel uitgevoerd. Waar dat niet kan volgen de maatregelen elkaar op. Er wordt voor deze fasering een ‘spoorboekje’ gemaakt, waarin ook een financieel perspectief wordt opgenomen.