Denkrichtingen voor het autovrije Grote Kerkhof

Ter voorbereiding op het autovrij maken van het Grote Kerkhof is aan direct betrokkenen gevraagd om ideeën aan te dragen voor een plein waar straks geen auto’s meer staan. Daarvoor heeft de gemeente een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers, omwonenden en specifieke belangengroepen.
Grote Kerkhof vanaf de Lebuïnustoren

Tijdens deze bijeenkomsten konden partijen hun ideeën en wensen aangeven voor de nieuwe inrichting van het Grote Kerkhof. Mede op basis van deze bijeenkomsten zijn er 3 denkrichtingen voor de inrichting van een autovrij Grote Kerkhof geformuleerd.

Op basis van de reacties uit de stad op de 3 denkrichtingen heeft het college besloten Lebuïnusveld en Stadspodium verder uit te werken. Daarbij worden onder andere de gevolgen voor de kermis en andere grote evenementen in beeld gebracht. Het collegebesluit hierover en daarbij de raadsmededeling vindt u in de nota met nummer 2016-002204 (pdf, 2 MB).

Consultatie Grote Kerkhof

In de bijlage Ideeën en wensen voor een autovrij Grote Kerkhof (pdf, 250 KB) leest u welke partijen zijn geconsulteerd en welke ideeën en wensen de aanwezigen hebben meegegeven.

Denkrichtingen Grote Kerkhof

Naar aanleiding van de consultatie voor het Grote Kerkhof heeft adviesbureau Landlab 3 denkrichtingen opgesteld. Deze denkrichtingen zijn in november 2016 gepresenteerd aan de direct betrokkenen. Daarna zijn de denkrichtingen gepresenteerd aan alle geïnteresseerden tijdens de binnenstadsavond op 21 november. In de bijlage vindt u de presentatie Grote Kerkhof (pdf, 33 MB).

Een autovrij Grote Kerkhof is uitgangspunt voor dit college. Het college heeft daarbij oog voor de praktische elementen; de volgtijdelijkheid en afhankelijkheid der dingen is erg belangrijk. In het bestuursakkoord is opgenomen dat het Grote Kerkhof autovrij wordt mits er voldoende parkeercapaciteit is in de binnenstad. Andere projecten waar aan gewerkt wordt zijn het parkeren in het Sluiskwartier en de haalbaarheid van parkeren op de Worp.

Meer informatie

Online vindt u ook informatie over het parkeren in de binnenstad (pdf, 62 KB) (nota 2016-000712) en over de modellen Grote Kerkhof (pdf, 48 KB) (nota 2016-0001740).