Bibliotheek

De opkomst van internet heeft het media-aanbod en het mediagedrag van mensen veranderd. De nieuwe bibliotheek is niet alleen een uitleenbibliotheek, maar vooral een beleefbibliotheek waar inwoners deelnemen aan activiteiten en gebruik maken van (nieuwe) media.
Thumbnail Thumbnail Thumbnail

Deze bibliotheekvernieuwing stelt bepaalde eisen aan het bibliotheekgebouw. Dit nieuwe gebouw gaat er nu komen. De nieuwe bibliotheek komt op de Stromarkt te staan, op de locatie waar nu de oude SNS-bank staat en het monument la Fontana.

Stand van zaken

De gemeente heeft de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer gevraagd deze ontwikkeling op zich te nemen. Zij zullen dit doen in nauwe samenwerking met de bibliotheek en de gemeente Deventer. BiermanHenket architecten is geselecteerd om de nieuwe bibliotheek te ontwerpen. Het ontwerptraject is nu in volle gang.

Hoe verder?

Nadat het ontwerptraject voor de bibliotheek is doorlopen zullen de benodigde vergunningen voor het plan worden aangevraagd.

Kijk voor meer informatie op de website van de bibliotheek.